ಔರಾದ್ ನಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ & ಸಂಚಾರ ನಿಯಮದ ಜಾಗೃತಿ!-Bidar News

Bidar News ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆ ಇಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವಾಹನ ಸವಾರರು ತುಂಬಾ ವೇಗವಾಗಿ ವಾಹನ ಚಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಚಾರಿಯ ನಿಯಮಗಳನ್ನು…