ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಬೀಜದ ಉಪಯೋಗಗಳೇನು!-Watermelon Seeds

Watermelon Seeds ಕಲ್ಲಗಂಡಿ ಹಣ್ಣು ಬೇಸಿಗೆ ಬಂತೆಂದರೆ ನೀರಿನ ಅಂಶ ಹೆಚ್ಚು ಹೊಂದಿರುವ ಹಣ್ಣು, ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದು ಸಹಜ. ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ…