ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ತಡೆಗಟ್ಟುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ!

Cholesterol ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಎಂದರೇನು? ಇದು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಲಿಪಿಡ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಯಕೃತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಮೇಣದಂಥ, ಕೊಬ್ಬಿನಂತಹ ವಸ್ತುವಾಗಿದೆ.…