ಹಿಜಾಬ್ ತೀರ್ಪು ಹಿನ್ನೆಲೆ ನಾಳೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಬಂದ್!-Karnataka Bandh

Karnataka Bandh ಬೆಂಗಳೂರು ಶಾಲಾ- ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಹಿಜಾಬ್ ಧರಿಸುವಂತಿಲ್ಲ, ಸರ್ಕಾರದ ವಸ್ತ್ರ ಸಂಹಿತೆಯನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಮಂಗಳವಾರ  ಕರ್ನಾಟಕ ಹೈಕೋರ್ಟ್…