ಐಪಿಎಲ್ ನಲ್ಲಿ 26 ವಿದೇಶಿ ಆಟಗಾರರು ಗೈರು!

Players Missing In Ipl ಐಪಿಎಲ್ 2022 IPL 2022ರ ಆಟ ಆಡುವ ದಿನಗಳು ಈಗ ಹತ್ತಿರವಾಗಿವೆ, ಲೀಗ್ ಹತ್ತಿರವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್…