ಇವತ್ತಿನ ದಿನಾಂಕ ಜನರಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿದೆ ವಿಶೇಷತೆವೇನು!

Today Date Special Day ದಿನಾಂಕ ಇಂದು ಫೆ, 22, 2022.  ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಇಂದಿನ ದಿನಾಂಕದ ಬಗ್ಗೆಯೇ…