ಈ ದೇಶದ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಕಾನೂನು ತಿಳಿದರೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗ್ತೀರಾ!

Saudi Arabia Law ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಇಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದ ಬಳಕೆಯು ಬಹಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಇದು ಇದು…