ಮೋದಿಗೆ”ಲತಾ ದೀನನಾಥ ಮಂಗೇಶ್ಕರ್ ಪುರಸ್ಕಾರ”!-Narendra Modi

Narendra Modi ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಮೋದಿ ಅವರು ಭಾನುವಾರದಂದು ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಲತಾ ದೀನನಾಥ್ ಮಂಗೇಶ್ಕರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದರು,…