ಒಲಂಪಿಕ್ ಆಟಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯತೆ, ಕುತಂತ್ರ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ?-Winter-Olympics-Boycott

Winter-Olympics-Boycott ಶುಕ್ರವಾರ ಬೀಜಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಚಳಿಗಾಲದ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್‌ನ ಪ್ರಾರಂಭದ ಮುನ್ನ , ಭಾರತವು ಆಟಗಳನ್ನು ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಬಹಿಷ್ಕಾರವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿತು. india at olympics…