ಅಂಬೇಡ್ಕರ ಜಯಂತಿಯ ಪ್ರಯುಕ್ತ ‘ಪಿಎಂ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ’ ಉದ್ಘಾಟನೆ!

ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಭಾರತವು ವಿಶಾಲ ಮತ್ತು ಸಂಕೀರ್ಣ ಇತಿಹಾಸದ ನಾಡು. ಇದನ್ನು ಆಚರಿಸಲು, ದೇಶವು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಕೆಲವು ಜನಪ್ರಿಯ ವಸ್ತುಸಂಗ್ರಹಾಲಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.…