200 ಕೋಟಿ ಬಾಕಿ ಪಾವತಿಸಲು ಸಚಿವಾಲಯಗಳಿಗೆ ಒತ್ತಾಯ!-BOC

BOC demanding ದೆಹಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರಕಾರದ 60 ಸಚಿವಾಲಯಗಳು ಮತ್ತು ಇಲಾಖೆಗಳು ಜಾಹೀರಾತಿಗಾಗಿ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ನೋಡಲ್ ಏಜೆನ್ಸಿಯಾಗಿರುವ ಬ್ಯೂರೋ ಆಫ್…