Dean Elgar : ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತದ ಕೆಎಲ್ ರಾಹುಲ್ ನಿರೀಕ್ಷೆ !

ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತದ ಬೌಲರ್‌ಗಳು ಸರಿಯಾದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಕೆಎಲ್ ರಾಹುಲ್ ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ: 3 ನೇ ದಿನದ…