ಹಿಜಾಬಗೋಸ್ಕರ ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗಬೇಡಿ!-basavaraj bommai

basavaraj bommai urgest people to follow ಬಸವರಾಜ್ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಜಾಬ್ ಧರಿಸುವುದನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಎತ್ತಿಹಿಡಿದ ನಂತರ, …

ಹಿಜಾಬ್ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖದ ಸ್ಕಾರ್ಫ್ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಪಟ್ಟಿ!

Hijab Bans Countries ಬೆಂಗಳೂರು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರದ ಹಿಜಾಬ್ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ತೆರೆಬಿದ್ದಂತಾಗಿದೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮಂಗಳವಾರ ಹಿಜಾಬ್…