ಪಂಚ ರಾಜ್ಯಗಳ ಸೋಲಿನ ಹಿನ್ನೆಲೆ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ!

Rahul Gandhi ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ರಾಜ್ಯದ ಮೂರೂ ಪಕ್ಷಗಳು ಹಾಲೀ ವರ್ಷವನ್ನು ಚುನಾವಣಾ ವರ್ಷ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿಬಿಟ್ಟಿವೆ, ಬಿಜೆಪಿಯ ವರಿಷ್ಠರು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ…