“ಶಕುಂತಲೆ” ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ನಟಿ ಸಮಂತಾ!

Shakuntalam Poster ಸಮಂತಾ ನಟಿ ಸಮಂತಾ ಅವರು ತುಂಬಾ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಆ ಪೈಕಿ ತೆಲುಗಿನ ‘ಶಾಕುಂತಲಂ’ ಸಿನಿಮಾ ಮೇಲೆ…