13 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಕನಿಂದ ಅತ್ಯಾಚಾರ!-rape of 13 students

rape of 13 students ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ ದಿನೇ ದಿನೇ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿವೆ ಹೊರತು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಘೋರವಾದ ಘಟನೆ…