ಹಗ್ ಡೇ ಮಹತ್ವವೇನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ ?-hug-day

hug-day ವ್ಯಾಲೆಂಟೈನ್ ವೀಕ್ 2022  ಇಂದು ಫೆ.12 ವ್ಯಾಲೆಂಟೈನ್ಸ್​ ವೀಕ್​ನ 5 ನೇ ದಿನ, ಅದುವೇ ಹಗ್ ಡೇ. ರೋಸ್​ ಡೇ,…