ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ನಲ್ಲಿನ ವಿರೋಧಿಗಳಿಂದ ತನ್ನ ಬೆಂಬಲಿಗರಿಗೆ ಕಿರುಕುಳ: ಅಮರಿಂದರ್ ಸಿಂಗ್

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *