ಕೋವಿಡ್-19: ಕಳೆದ 24 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ 7 ಸಾವಿರದ 350 ಹೊಸ ಪ್ರಕರಣಗಳು, 202 ಮಂದಿ ಸಾವು

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *